Doradztwo transakcyjne po stronie sprzedającego

Pozyskanie nowego inwestora dla przedsiębiorstwa jest stosunkowo długim i wymagającym procesem obfitującym w liczne pułapki.

Nieocenione okazuje się więc wsparcie doradcy transakcyjnego.

W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może zdecydować o rozpoczęciu takiej współpracy na samym początku drogi (jeszcze przed podjęciem decyzji o kierunku poszukiwań), bądź już w trakcie (kiedy luźne rozmowy ze zidentyfikowanym inwestorem przechodzą na etap konkretnych ustaleń).

Doradztwo transakcyjne (M&A)

Jeśli to wymagane, doradztwo transakcyjne obejmuje wybór odpowiedniego rodzaju inwestora (fundusz kapitałowy, inwestor branżowy, kierownictwo spółki, itd.). Wybór ten wpływa zarówno na szanse uzyskania atrakcyjnej ceny sprzedaży, jak i na sposób przygotowania spółki do samej transakcji.

Główne korzyści wynikające z zaangażowania doradcy to:

 • możliwość odpowiednio wczesnego (czasem również długofalowego) przygotowania firmy do sprzedaży pod kątem kryteriów istotnych z punktu widzenia wybranego typu inwestora,
 • sporządzenie profesjonalnej dokumentacji sprzedażowej (teaser informacyjny, memorandum),
 • profesjonalne przeprowadzenie transakcji przy użyciu dostępnych narzędzi, takich jak kilkustopniowy proces ofertowy, oświadczenia o poufności, proces aukcyjny, okresy wyłączności negocjacyjnej, itp.,
 • wsparcie na etapie badania due diligence przeprowadzanego przez inwestorów,
 • wsparcie negocjacyjne,
 • optymalizacja parametrów transakcji (nie tylko ceny),
 • zapewnienie (wraz z doradcami prawnymi) dochowania wszelkich wymogów formalnych związanych z transakcją (wymagane zgody i powiadomienia).

Doradztwo transakcyjne po stronie kupującego

W sytuacji nasilającej się konkurencji oraz ograniczenia możliwości rozwoju organicznego, działania konsolidacyjne są często stosowaną ścieżką umożliwiającą zwiększenie dynamiki wzrostu wartości firmy.

Dobrze zaprojektowany proces transakcyjny pozwala inwestorowi nie tylko na optymalny wybór celu przejęcia, ale też na szybsze osiągnięcie celu.

Doradztwo transakcyjne rozpoczyna się zwykle od identyfikacji potencjalnych celów przejęcia, analizy ich atrakcyjności dla Klienta, oraz wstępnego rozeznania możliwości rozpoczęcia rozmów z ich właścicielami.

Doradztwo transakcyjne (M&A) po stronie kupującego

Główne korzyści wynikające z zaangażowania doradcy to:

 • wsparcie negocjacyjne,
 • optymalizacja parametrów transakcji,
 • zapewnienie (wraz z doradcami prawnymi) dochowania wszelkich wymogów formalnych związanych z transakcją.
 • ograniczenie zaangażowania czasowego przedsiębiorcy, szczególnie istotne w sytuacji transakcji zagranicznej,
 • zminimalizowanie ryzyk transakcyjnych,
 • możliwość zachowania przez pewien czas (w razie potrzeby) w tajemnicy tożsamości kupującego.

Transakcja zakupu poprzedzona jest szczegółową analizą jej wpływu na dalszy rozwój przejmującego przedsiębiorstwa, analizą potencjalnych synergii, a w rezultacie – wpływu akwizycji na wartość dla akcjonariuszy.

Członkowie naszego zespołu posiadają duże doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego, zarówno w przypadku transakcji krajowych, jak i transgranicznych.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności