BADANIE DUE DILIGENCE

Badanie due diligence to kompleksowa analiza, która ma na celu określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przed transakcją kupna/sprzedaży. Usługa ta skierowana jest głównie do kupujących. Jednak niekiedy decyduje się na nią także sprzedający (tzw. vendor due diligence).

Badanie due diligence dostarcza informacji na temat prawdziwej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji. Oficjalne sprawozdania finansowe mogą bowiem być obarczone wynikami zdarzeń jednorazowych, błędami księgowymi lub – co gorsza –celowymi zabiegami mającymi na celu podkoloryzowanie sytuacji finansowej podmiotu. Dobry raport z due diligence spełnia jednak także inne funkcje. Wskazuje m.in. na potencjalne słabości przedsiębiorstwa, oraz towarzyszące mu ryzyka i zagrożenia. Także te, które dotychczas się jeszcze nie zmaterializowały, a zatem nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

Badanie due diligence

Wyniki badania due diligence mają nieocenione znaczenie podczas negocjacji warunków transakcji, w tym ceny i schematu jej płatności. Szczególnie istotny jest tzw. raport "red flag", zawierający podsumowanie kluczowych ryzyk i nieprawidłowości związanych z badanym przedsiębiorstwem. Klient otrzymuje go jeszcze w trakcie badania due diligence, dzięki czemu może dostosować swoją strategię negocjacyjną zależnie od pozyskanych informacji.

Zdarzają się przypadki, gdy potencjalny kupujący rezygnuje z transakcji, ponieważ zidentyfikowane ryzyka są w jego ocenie zbyt duże.

Zatem prawidłowo przeprowadzony przegląd due diligence to polisa zabezpieczająca przed dokonaniem złej inwestycji.

Obszary finansowego badania due diligence określane są indywidualnie. Zależą od branży, historii przedsiębiorstwa oraz jego wielkości, powiązań kapitałowo-osobowych, a także od preferencji kupującego.

Standardowo badanie due diligence przeprowadzane jest w zakresie:

  • sprzedaży oraz klientów przedsiębiorstwa – wyniki dostarczają informacji na temat struktury przychodów (kanały sprzedaży, segmenty produktowe, itp.), ostatnich trendów w zakresie cen czy mixu produktowego, udziału sprzedaży nieregularnej, ryzyka odejścia znaczących klientów, etc.;
  • kosztów przedsiębiorstwa – analiza rzuca światło na strukturę kosztów oraz przyczyny jej fluktuacji, a także na stosowaną w podmiocie politykę rozpoznawania kosztów i jej wpływ na wynik finansowy;
  • EBITDA – wyniki analizy dostarczają informacji na temat rzeczywistej marży operacyjnej przedsiębiorstwa, uwzględniającej np. koszty i przychody niezwiązane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, pozycje jednorazowe, niezaewidencjonowane etc.;
  • długu netto – analiza ta daje obraz rzeczywistego stanu zadłużenia w przedsiębiorstwie, a także ryzyk związanych z udzielonymi zabezpieczeniami, czy ryzyk wypowiedzenia umów kredytowych);
  • kapitału obrotowego netto – wyniki dostarczają informacji na temat tzw. luki kapitału obrotowego, tj. różnicy między wymaganym a faktycznym poziomem zaangażowania środków finansowych. Uzupełnienie luki po transakcji stanowić będzie dla kupującego dodatkowy wydatek, stąd wskazane jest uwzględnienie jej w cenie płaconej sprzedającemu.

Ile czasu zajmuje badanie due diligence?

To ile czasu należy przeznaczyć na badanie due diligence zależy od jego zakresu oraz jakości organizacji data roomu. Dobrze przygotowane dokumenty i sprawna obsługa zapytań zespołów badających pozwalają na skrócenie czasu badania due diligence do mniej więcej dwóch tygodni tzw. field worku oraz dodatkowych 1-2 tygodni na przygotowanie raportu. Często zdarzają się jednak badania dłuższe, np. jeśli pojawią się pytania, które wymagają od służb księgowych badanej spółki opracowania niestandardowych zestawień danych.

Warianty współpracy

Projekty realizujemy we współpracy ze wskazanymi przez klienta specjalistami z innych dziedzin (tj.: doradcami podatkowymi, prawnymi, czy technicznymi). Alternatywnie, na jego życzenie jesteśmy w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązanie, we współpracy z wyspecjalizowanymi kancelariami współpracującymi z nami na stałe.

W obu wariantach zapewniamy najwyższej jakości komunikację między zespołami, co istotnie wpływa na jakość badania due diligence.

Więcej o tym jak wygląda badanie due diligence znajdą Państwo na naszej stronie w dziale blog. 

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności