Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycena wartości przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania firmą. Pomaga przedsiębiorcy lub kadrze zarządzającej podejmować trafne decyzje dotyczące alokacji zasobów. Aby to osiągnąć, konieczna jest znajomość dobrych praktyk oraz regulacji prawnych.

Dlatego wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług zewnętrznych doradców, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i renomę.

Wycena wartości przedsiębiorstwa - Acropolis Advisory

Wycena wartości przedsiębiorstwa wymagana jest w rozmaitych sytuacjach:

 • przekształcenie i zmiana formy prawnej;
 • określenie parytetu wymiany udziałów/akcji w ramach połączenia (fuzji) lub podziału przedsiębiorstw;
 • wniesienie aportu;
 • potrzeby transakcyjne, tj. sprzedaży, zakupu udziałów lub akcji;
 • nowa emisja akcji lub udziałów;
 • restrukturyzacja;
 • wymogi księgowe (w tym alokacja ceny nabycia oraz testy na utratę wartości);
 • spory prawne;
 • sukcesja i postępowanie spadkowe;
 • zabezpieczenie wierzytelności;
 • wewnętrzne potrzeby właściciela.
Zależnie od potrzeb klienta jesteśmy w stanie oszacować wartość przedmiotu wyceny w odpowiednim:
 • standardzie wartości (m.in. godziwej, sprzedażnej, użytkowej, inwestycyjnej, czy likwidacyjnej), oraz
 • reżimie rachunkowym (Krajowe Standardy Rachunkowości, MSR/MSSF, US GAAP).

Każdy podmiot jest unikatowy. Wycena wartości przedsiębiorstwa wymaga zatem indywidualnego podejścia, uwzględniającego jej cel, branżę działalności podmiotu, jego etap rozwoju, rozmiar i rentowność.

Dlatego podczas pierwszego kontaktu z klientem kładziemy duży nacisk na ustalenie jasno sprecyzowanego celu wyceny oraz dobrego zrozumienia jej przedmiotu.

Nasze doświadczenie obejmuje następujące typy projektów:

Jednym z kluczowych elementów, od którego rozpoczyna się proces wyceny przedsiębiorstwa, jest odpowiedni dobór metodologii. Każdorazowo dobieramy dostępne metody do celu oraz specyfiki przedmiotu wyceny.

WYKORZYSTYWANE METODY WYCENY Przedsiębiorstwa:

 • Jednym z podejść stosowanych do wyceny jest podejście dochodowe (DCF). W tym podejściu wartość przedsiębiorstwa jest określana na podstawie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z danym przedsiębiorstwem. Korzyści te są wyrażone jako strumienie pieniężne generowane przez firmę.
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa w podejściu majątkowym polega na ustaleniu wartości kapitałów własnych poprzez ocenę aktywów netto oraz zobowiązań netto. Istotne różnice między wartością księgową a wartością ekonomiczną są uwzględniane poprzez stosowanie korekt w odpowiednich obszarach. Jest to metoda szczególnie przydatna w przypadku firm posiadających znaczące aktywa materialne lub nieruchomości.
 • Podejście rynkowe. Jest to metoda polegająca na porównywaniu analizowanego przedsiębiorstwa z innymi podobnymi firmami działającymi na rynku. Dzięki temu można uzyskać obiektywną wycenę przedsiębiorstwa, uwzględniającą aktualne trendy i warunki rynkowe. W praktyce wycena oparta na mnożnikach wartości porównywalnych spółek notowanych lub transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstw jest stosowana przez analityków i doradców finansowych przy określaniu wartości przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku transakcji sprzedaży lub fuzji. Dzięki temu inwestorzy i właściciele firm mogą mieć lepsze rozeznanie w wycenie swoich aktywów i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności