Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wyznaczenie wartości ma na celu wesprzeć przedsiębiorcę lub kadrę zarządzającą w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i podejmowaniu trafnych decyzji co do alokacji zasobów. Realizacja tego zadania wymaga m.in. znajomości dobrych praktyk oraz regulacji prawnych.

Dlatego często powierza się je zewnętrznemu doradcy, który posiada odpowiednie doświadczenie i renomę.

Wycena wartości przedsiębiorstwa - Acropolis Advisory

Wycena wartości przedsiębiorstwa wymagana jest w rozmaitych sytuacjach:

 • przekształcenie i zmiana formy prawnej;
 • określenie parytetu wymiany udziałów/akcji w ramach połączenia (fuzji) lub podziału przedsiębiorstw;
 • wniesienie aportu;
 • potrzeby transakcyjne, tj. sprzedaży, zakupu udziałów lub akcji;
 • nowa emisja akcji lub udziałów;
 • restrukturyzacja;
 • wymogi księgowe (w tym alokacja ceny nabycia oraz testy na utratę wartości);
 • spory prawne;
 • sukcesja i postępowanie spadkowe;
 • zabezpieczenie wierzytelności;
 • wewnętrzne potrzeby właściciela.

Zależnie od potrzeb klienta jesteśmy w stanie oszacować wartość przedmiotu wyceny w odpowiednim:

 • standardzie wartości (m.in. godziwej, sprzedażnej, użytkowej, inwestycyjnej, czy likwidacyjnej), oraz
 • reżimie rachunkowym (Krajowe Standardy Rachunkowości, MSR/MSSF, US GAAP).

Każdy podmiot jest unikatowy. Wycena wymaga zatem indywidualnego podejścia, uwzględniającego jej cel, branżę działalności podmiotu, jego etap rozwoju, rozmiar i rentowność.

Dlatego podczas pierwszego kontaktu z klientem kładziemy duży nacisk na ustalenie jasno sprecyzowanego celu wyceny oraz dobrego zrozumienia jej przedmiotu.

Nasze doświadczenie obejmuje następujące typy projektów:

Jednym z kluczowych elementów, od którego rozpoczyna się proces wyceny, jest odpowiedni dobór metodologii. Każdorazowo dobieramy dostępne metody do celu oraz specyfiki przedmiotu wyceny.

WYKORZYSTYWANE METODY WYCENY:

 • Podejście dochodowe (DCF), w którym wartość przedmiotu wyceny zostaje ustalona na podstawie oczekiwanych, przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z przedmiotem wyceny. Korzyści te są wyrażone jako strumienie pieniężne.
 • Podejście majątkowe, w którym wartość kapitałów własnych zostaje ustalona jako wartość jego aktywów netto lub zobowiązań netto, z uwzględnieniem korekt w obszarach, gdzie występują istotne różnice między wartością księgową a wartością ekonomiczną.
 • Podejście rynkowe, w którym wyceny mogą być oparte na mnożnikach wartości porównywalnych spółek notowanych lub transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstw podobnych do przedmiotu wyceny.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności