Nader często mechanizm rozliczenia ceny transakcji uzgadniany jest dopiero w trakcie negocjacji umowy transakcyjnej. To zaskakujące, bo przecież decyzja ta wpływa na ocenę atrakcyjności ofert inwestorów. A więc i na to, z którym inwestorem sprzedający będzie negocjować!

Spółki przeprowadzające coroczne testy na utratę wartości – obojętnie w jakim reżimie księgowym – nie mogą uznać roku 2023 za łatwy. I wcale nie dotyczy to tylko branż, które ucierpiały wskutek pandemii czy wojny.

W jakim celu przeprowadzane jest badanie due diligence, nie trzeba chyba tłumaczyć. Jak ono jednak wygląda w praktyce i czego spodziewać się po nim mogą kupujący i sprzedający?

This website uses cookies to give you the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use. Find out more about ours privacy policy