Charlie Munger – wieloletni wspólnik Warrena Buffeta – jest autorem słynnego powiedzenia: Ilekroć słyszysz słowo EBITDA, podstaw w jego miejsce słowa „bzdurne zyski”.

Nader często mechanizm rozliczenia ceny transakcji uzgadniany jest dopiero w trakcie negocjacji umowy transakcyjnej. To zaskakujące, bo przecież decyzja ta wpływa na ocenę atrakcyjności ofert inwestorów. A więc i na to, z którym inwestorem sprzedający będzie negocjować!

Spółki przeprowadzające coroczne testy na utratę wartości – obojętnie w jakim reżimie księgowym – nie mogą uznać roku 2023 za łatwy. I wcale nie dotyczy to tylko branż, które ucierpiały wskutek pandemii czy wojny.

This website uses cookies to give you the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use. Find out more about ours privacy policy