DORADZTWO FINANSOWE

Więcej

POZYSKANIE KAPITAŁU NA ROZWÓJ

Więcej

DUE DILIGENCE

Więcej

Oferta

Doradztwo strategiczne

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dokonał jeszcze wyboru optymalnej ścieżki dalszego rozwoju firmy, punktem wyjścia do dalszych prac jest nakreślenie strategii. W ramach tej linii usług proponujemy Państwu weryfikację dostępnych scenariuszy rozwoju oraz analizę ich wpływu na przyszłą wartość przedsiębiorstwa oraz ryzyko prowadzenia działalności.

Doradztwo transakcyjne po stronie kupującego

Proponujemy Państwu wykorzystanie doświadczenia członków naszego zespołu w zakresie przeprowadzania procesów transakcyjnych dla podmiotów prowadzących konsolidację rynku krajowego, bądź też dokonujących ekspansji na rynki zagraniczne. Proces taki rozpoczyna się zwykle od identyfikacji potencjalnych przedmiotów transakcji, analizy ich atrakcyjności dla Klienta, oraz dokonania wstępnego rozeznania możliwości rozpoczęcia rozmów z ich właścicielami.

Doradztwo transakcyjne po stonie sprzedającego

Zakończenie inwestycji Przedsiębiorcy odbywa się z reguły poprzez sprzedaż posiadanych udziałów/akcji kolejnemu inwestorowi. Kluczowe jest w tym przypadku właściwe rozpoznanie fazy cyklu życia spółki oraz branży, w której działa. Po dokonaniu tego rozpoznania wspieramy naszych Klientów w wyborze odpowiedniego rodzaju inwestora (fundusz kapitałowy, inwestor branżowy, kierownictwo spółki, główny odbiorca, itd.).

Doradztwo due diligence

Nabywając przedsiębiorstwo kupujący z reguły przeprowadza mniej lub bardziej rozbudowany proces badania. Najczęściej dotyczy ono kondycji spółki od strony finansowej, podatkowej i prawnej. Proces ten ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych słabości, problemów i zagrożeń istniejących w spółce, a nie zawsze widocznych z zewnątrz.

Zespół

Marcin Anklewicz

Tel: +48 508 018 346
Partner Zarządzający

Bartłomiej Tkaczyk

Tel: +48 505 513 275
Doradztwo przy projektach transgranicznych na rynkach wschodnich oraz projektach związanych z optymalizacją procesów.

Jacek Ślusarczyk

Tel: +48 517 362 769
Prowadzi projekty związane z realizacją szeroko rozumianego doradztwa transakcyjnego, wycen oraz badań due diligence.

Kamil Małek

Tel: +48 782 250 555
Prowadzi w projekty związane z realizacją szeroko rozumianego doradztwa transakcyjnego, wycen oraz badań due diligence.