Wyceny dla potrzeb formalnych

ofertaPosiadając wieloletnie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw i wartości niematerialnych, pracownicy Acropolis Advisory są w stanie zaoferować Państwu najwyższy poziom usług wyceny dla celów typowo formalnych, m.in.:

  • wycena dla celów podatkowych (restrukturyzacje podmiotów oraz grup kapitałowych, transakcje między podmiotami powiązanymi),
  • przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych (tzw. „wyciskanie”),
  • ustalenie parytetu wymiany akcji przy połączeniach spółek,
  • wycena wartości aportów,
  • alokacja ceny nabycia (zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej),
  • test na utratę wartości aktywów (zgodnie z wymogami MSSF).

Przykład:

Duża spółka giełdowa kontrolowana przez prywatny koncern medialny planowała dokonanie przejęcia spółki siostrzanej. Z uwagi na fakt, że transakcja miała miejsce między stronami powiązanymi (kupujący był równocześnie spółką zależną od sprzedającego), z punktu widzenia akcjonariuszy giełdowych istniało ryzyko nierynkowego charakteru transakcji, a w rezultacie, narażenia kupującego (oraz jego akcjonariuszy mniejszościowych) na straty.

W tej sytuacji przed dokonaniem transakcji zarząd kupującego zwrócił się do renomowanego doradcy o wydanie tzw. fairness opinion. Ta niezależna opinia, wydana na podstawie przeprowadzonej wyceny, miała odpowiedzieć na pytanie, czy cena transakcji nie odbiega w sposób niekorzystny od transakcji, jaka zawarta zostałaby między niezależnymi podmiotami.

Wyceny prowadzące do wydania fairness opinions, bądź tzw. side letters, są częstym zjawiskiem na rozwiniętych rynkach kapitałowych. W Polsce, mimo iż nie są one wymogiem prawa spółek, stosowane są coraz częściej, głównie przez firmy przodujące jeśli chodzi o przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego.