Pozyskanie kapitału na rozwój

Firmy posiadające wyrazistą strategię działania i przewidujące dynamiczny rozwój, trafiają często na problem wyboru odpowiedniego źródła finansowania oraz jego późniejszego pozyskania na atrakcyjnych warunkach. Dokonanie wyboru staje się coraz trudniejsze w miarę ciągłego poszerzania się oferty banków, funduszy o charakterze „venture capital”, a szczególnie – dynamicznego rozwoju instrumentów pośrednich. Właściwie wybrane finansowanie powinno być nie tylko „tanie”. Przede wszystkim musi ono być dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy. Potrzeby te dotyczyć mogą takich obszarów, jak:

 • maksymalizacja własnego zwrotu na inwestycji,
 • utrzymanie operacyjnej kontroli nad firmą,
 • pozyskanie partnera wzmacniającego rynkowy wizerunek firmy,
 • pozyskanie branżowego lub biznesowego know-how,
 • posiadanie stabilnego zaplecza kapitałowego na wypadek pojawienia się w przyszłości nowych możliwości inwestycyjnych,
 • elastyczność w zakresie momentu i formy wyjścia z inwestycji,
 • utrzymanie kontroli nad zakresem upublicznianych przez firmę informacji, itd.

Na podstawie analizy dostępnych alternatyw pomagamy Państwu wybrać optymalne rozwiązanie a następnie wdrożyć je w życie. Nasze wsparcie w pozyskaniu kapitału z określonego wcześniej źródła (czyli w tzw. procesie transakcyjnym) nie ogranicza się do konstrukcji prognoz finansowych i opracowania biznes planu. Przede wszystkim obejmuje ono wsparcie na etapie negocjacji z inwestorem oraz całościowe zarządzanie procesem, aż do momentu podpisania finalnych umów. Zaangażowanie doradcy na tym etapie pozwala na:

 • ograniczenie ryzyka popełnienia błędu, który mógłby istotnie zaważyć na przyszłości firmy,
 • ograniczenie czasu poświęconego na proces przez przedsiębiorcę, a przez to danie mu możliwości skupienia się na działalności firmy, oraz
 • oddzielenie przedsiębiorcy od problemów negocjacyjnych, które mogłyby negatywnie rzutować na jego późniejszą współpracę z inwestorem.

Przykład:

Przedsiębiorca - producent i dystrybutor elementów budowlanych posiadający wiodący udział rynkowy w swoim segmencie rynku, stanął przed okazją zdynamizowania rozwoju swojej firmy poprzez wykorzystanie słabości konkurentów zagranicznych. Uważał, iż dzięki dodatkowym środkom finansowym przeznaczonym na kapitał obrotowy (bezpośredni zakup surowca na Dalekim Wschodzie) oraz przejęcia innych firm będzie w stanie istotnie zwiększyć swoją obecność na głównych rynkach europejskich. Zatrudnienie doradcy miało według przedsiębiorcy na celu:

 •  oszacowanie potrzeb kapitałowych spółki,
 • opracowanie optymalnej ścieżki pozyskania finansowania, mając na uwadze jego przeznaczenie, sytuację finansową firmy, jej perspektywy wzrostu, oraz długoterminowe cele właściciela,
 • przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału.

W trakcie procesu doradca opracował wspólnie z kierownictwem spółki biznes plan prezentujący zamierzenia spółki, oraz zawierający prognozy finansowe. Dokument ten pozwalał inwestorom na ocenę atrakcyjności i ryzyka przedsięwzięcia oraz możliwości obsługi przez spółkę nowego finansowania. Biznes plan ten był później podstawą do rozmów z bankami oraz funduszami typu mezzanine (które na podstawie analizy uznano za optymalne źródło finansowania). Dzięki odpowiednio dobranej strategii procesu został on zakończony w relatywnie krótkim czasie, co pozwoliło Przedsiębiorcom na realizację ich planów.