Doradztwo transakcyjne po stronie sprzedającego

ofertaZakończenie inwestycji Przedsiębiorcy odbywa się z reguły poprzez sprzedaż posiadanych udziałów/akcji kolejnemu inwestorowi. Kluczowe jest w tym przypadku właściwe rozpoznanie fazy cyklu życia spółki oraz branży, w której działa. Po dokonaniu tego rozpoznania wspieramy naszych Klientów w wyborze odpowiedniego rodzaju inwestora (fundusz kapitałowy, inwestor branżowy, kierownictwo spółki, główny odbiorca, itd.). Wybór ten wpływa zarówno na szanse uzyskania atrakcyjnej ceny sprzedaży, jak i na sposób przygotowania spółki do samej transakcji

Członkowie zespołu Acropolis Advisory posiadają szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesów sprzedaży przedsiębiorstw, zarówno w przypadku transakcji krajowych, jak też tych dokonywanych przy udziale inwestorów zagranicznych. Główne korzyści wynikające z zaangażowania doradcy to:

  • możliwość odpowiednio wczesnego (czasem również długofalowego) przygotowania firmy do sprzedaży pod kątem punktu widzenia danego inwestora,
  • możliwość profesjonalnego przeprowadzenia transakcji przy użyciu dostępnych narzędzi, takich jak: kilkustopniowy proces ofertowy, oświadczenie o poufności, proces aukcyjny, okres wyłączności negocjacyjnej, itp.
  • zapewnienie (wraz z doradcami prawnymi) dochowania wszelkich wymogów formalnych (wymagane zgody i powiadomienia).

Przykład:

Przedsiębiorca - właściciel spółki będącej wyłącznym polskim dystrybutorem uznanego europejskiego producenta części samochodowych otrzymał od tegoż dystrybutora propozycję wszczęcia rozmów na temat sprzedaży swojego biznesu. Z uwagi na dysproporcję wielkości spółek, ich pozycji rynkowych oraz doświadczenia transakcyjnego, Przedsiębiorca obawiał się, iż zaproponowane przez jego partnera warunki transakcji mogą się okazać dla niego niekorzystne. Zatrudniony przez niego doradca miał za zadanie dokonanie oceny otrzymanej oferty zakupu i doprowadzenie do wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków.

Chcąc wykorzystać silny atut polskiej firmy, jaką były silne relacje z odbiorcami, doradca zaproponował Przedsiębiorcy skierowanie równoległej oferty rozpoczęcia rozmów do konkurencyjnych podmiotów zagranicznych. Doprowadziło to do znaczącego podniesienia konkurencyjności procesu i – w rezultacie – do eliminacji głównego problemu Przedsiębiorcy, jakim była dysproporcja sił w negocjacjach z kontrahentem. Wynegocjowanie korzystnych warunków transakcji stało się wtedy już tylko formalnością.