Doradztwo strategiczne

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dokonał jeszcze wyboru optymalnej ścieżki dalszego rozwoju firmy, punktem wyjścia do dalszych prac jest nakreślenie strategii. W ramach tej linii usług proponujemy Państwu weryfikację dostępnych scenariuszy rozwoju oraz analizę ich wpływu na przyszłą wartość przedsiębiorstwa oraz ryzyko prowadzenia działalności. Analiza ta pozwala dokonać oceny perspektyw rynku oraz szans i zagrożeń stojących przed przedsiębiorstwem. Dopiero po zdefiniowaniu w ten sposób otoczenia firmy można dokonać identyfikacji mocnych oraz słabych obszarów firmy, co umożliwia jej zarządowi odpowiednie skanalizowanie działań. Często dla obszarów funkcjonujących w sposób mniej efektywny opracować należy plan restrukturyzacji. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością wydzielenia i dokonania ewentualnej sprzedaży nierentownej części biznesu oraz wykorzystania pozyskanych środków dla wzmocnienia podstawowego obszaru działalności.

Przykład:

Do Przedsiębiorców – właścicieli dużej hurtowni farmaceutycznej zwrócił się międzynarodowy podmiot branżowy zainteresowany wejściem na rynek poprzez przejęcie ich spółki. Problem, który powstał w trakcie rozmów, dotyczył rozwijanej przez spółkę nowej działalności usługowej. W opinii Przedsiębiorców działalność ta stanowiła ciekawą platformę przyszłego wzrostu, w odróżnieniu od ustabilizowanego biznesu hurtowego. Punkt widzenia kupującego był zgoła odmienny: działalność ta nie mieściła się w jego obszarze kompetencyjnym, była stosunkowo niewielka, pochłaniała istotne nakłady finansowe oraz uwagę kierownictwa, nie przynosząc na dodatek bieżących zysków. Wskutek tego, oferowana przez kupującego cena zawierała pokaźne dyskonto w stosunku do oczekiwań Przedsiębiorców.

W tym momencie zwrócili się oni po wsparcie doradcy. Jego rolą było doprowadzenie transakcji sprzedaży do skutku oraz poprawienie oferowanych warunków cenowych.

Już pobieżna analiza spółki wykazała, iż rozwijająca się dynamicznie nowa działalność, nie będąc organizacyjnie i finansowo wydzielona z działalności hurtowej, wpływa na obniżenie zyskowności prezentowanej przez podstawowy biznes, a przez to na jej postrzeganie w oczach inwestora. Ponadto, potencjał wzrostowy tej działalności nie był uwidoczniony, będąc w cieniu działalności głównej. Rekomendacją doradcy było wydzielenie tej działalności w formie nowego podmiotu prawnego i wyłączenie jej z transakcji. W rezultacie przeprowadzonej restrukturyzacji działalność hurtowa została sprzedana inwestorowi na warunkach znacznie atrakcyjniejszych niż początkowo zaoferowane, zaś pozyskane środki posłużyły częściowo Przedsiębiorcom na zdynamizowanie rozwoju nowej działalności.