Artykuły

Stanęliśmy wreszcie u progu historycznej decyzji, mającej wpłynąć na dalsze losy naszego przedsiębiorstwa: przejęcia konkurencyjnej firmy. Jej właściciel poinformował nas, że rozważa sprzedaż i rozmawia z kilkoma zainteresowanymi. Przystępujemy do złożenia oferty.

Pogląd Przedsiębiorców na wartość ich firm może być mniej lub bardziej trafny. Kalkulują ją przeważnie w sposób sobie tylko znany. Problem, który często napotykają przy tej okazji dotyczy posiadanej przez firmę marki. Jeśli bowiem w ciągu wielu lat działalności Przedsiębiorca stworzył dobrze postrzeganą na rynku markę swojej firmy lub sprzedawanych przez nią produktów, to jest to często jego największy majątek. Tymczasem – jak go wycenić?

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, iż zdajemy sobie sprawę z tego, iż wyceny przedsiębiorstw mogą cechować się lepszą lub gorszą jakością. Mówiąc o wycenie jako narzędziu pomagającym w przeprowadzeniu transakcji mamy oczywiście na myśli wycenę sporządzoną rzetelnie i poprawnie merytorycznie. Tylko taki dokument stanowi należyte źródło informacji.

Bez wątpienia sprzedaż firmy jest dla Przedsiębiorcy zawsze momentem szczególnym. Nawet dla tzw. seryjnych biznesmenów, którzy przeżywają to po kilka razy w życiu. Zwłaszcza jednak – dla tej znakomitej większości, dla której sprzedaż oznacza rozstanie się z czymś, co tworzyło się w trakcie całego zawodowego życia i z czym było się związanym na dobre i na złe; wydawało się, że na zawsze. Najlepszym porównaniem jest wydawanie córki za mąż.

Bywa, że Przedsiębiorca staje przed możliwością (a niekiedy koniecznością) dokonania inwestycji przekraczającej swoje możliwości finansowe. Jedyną możliwością jest pozyskanie zewnętrznego finansowania.